RO: Eoin Woods, CTO Endava este speaker la Software Architecture Day Iași. În cadrul companiei, Eoin se ocupă de strategia tehnică, iar publicațiile sale au vizat atât comunitățile de cercetare, cât și cele industriale. De asemenea, este membru activ al comunității de inginerie software din Londra, iar principalele sale interese sunt arhitectura software, sistemele distribuite și securitatea calculatoarelor. Aceste aspecte și nu numai îl fac Eoin o prezență interesantă cu know-how de specialitate, potrivit pentru formatul masterclass-ului.

 1. Înainte de toate, îți mulțumim pentru implicarea în calitate de speaker la Software Architecture Day Iași. Spune-ne mai multe despre tine: cum a fost începutul în acest domeniu, cum te-ai dezvolat profesional? Ce ți-ai fi dorit să știi în momentul în care ai început cariera în calitate de arhitect de software?

Vă mulțumesc pentru invitație, sunt încântat ca voi participa la acest workshop și sunt nerăbdător să mă întâlnesc cu specialiștii de software din Iași.  Sunt inginer de software de peste 25 de ani și mi-am petrecut primii 10 ani din carieră în inginerie de produs pentru Bull (de procesare a tranzacțiilor), Sybase (baze de date) și InterTrust (securitate) și următorii 10 ani în aplicații și întreprindere de arhitectură de pe piețele de capital la UBS și BGI.

Dezvoltarea mea pe plan profesional a inclus întotdeauna implicarea în comunitatea de industrie mai largă prin intermediul organizațiilor IEEE, IASA și BCS, dar și în comunități de practică specializate în metodele tradiționale de pregătire și dezvoltare din cadrul companiei.

Cel mai important aspect pe care aș fi vrut sa îl fi știut chiar de la început a fost importanța echilibrului dintre abilitățile de inginerie tehnice și abilități de management. Am fost suficient de norocos să am parte de un mentor timpuriu în cariera mea, care a subliniat faptul că pentru a obține ceva este nevoie de implicarea managementului. Mereu mi-am amintit acest sfat și l-am aplicat cu fiecare ocazie pe care am avut-o.

 1. La momentul actual, ești parte dintr-o companie care a progresat vizibil în materie de servicii IT în Europa. Care au fost pașii pe care Endava i-a urmat pentru a deveni lider mondial în industria de IT?

Endava a fost formată în 2000, iar eu fac parte din această companie doar de la începutul anului 2015, așa că am o perspectivă relativ “tânără”. În primul rând, ne tratăm clienții ca indivizi și ne concentrăm pe succesul lor. În al doilea rând, vom angaja oameni, îi vom  încuraja și sprijini în dezvoltarea profesională, pentru a fi cei mai buni în orice și-ar dori să fie. În al treilea rând, la nivelul companiei avem o cultură tehnică inovatoare. Uneori, acest lucru este evident în proiectele noastre de top, iar atunci când lucrăm cu un sistem relativ vechi încercăm mereu să-l înbunătățim și să aplicăm cele mai bune tehnologii și practici pe care le deținem.

 1. Cum apreciezi dezvoltarea industriei de IT din România?

Cred că IT-ul românesc este o poveste remarcabilă de succes. Este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai prospere piețe din Europa pentru a dezvolta un software inovator și de calitate. Puteți vedea acest lucru la companiile care operează în prezent în România: Amazon, Microsoft, Betfair, Adobe precum și Endava, dar și la alți lideri inovatoari de inginerie software. Suntem cu siguranță foarte mulțumiți de modul în care organizația noastră românească s-a dezvoltat și a susținut creșterea Endava.

 1. Care sunt aspectele pe care se vor axa inginerii de software în anul 2017?

O temă despre care vorbesc mult face referire la faptul că sistemele sunt “dizolvate” : s-a constatat un progres de la epoca sistemelor monolitice, la punctul în care sistemele distribuite au fost comune, iar în prezent ele sunt create din bucăți mici, cum ar fi microservices sau funcții de calcul serverless. Prin urmare, arhitectura care obișnuia să fie rigidă și statică, este acum dinamică și emergentă. Aceasta este marea provocare pentru noi ca arhitecți. Alte tendințe importante sunt securitatea sistemelor de masă, creșterea de date, de analiză și noua tendință de a conecta totul la internet pe care noi o numim « Internetul obiectelor ». Toate aceste domenii au nevoie o atenție sporită din partea architecților.

 1. Împreună cu Nick Rozanski ai scris două ediții ale cărții Software System Architecture. Cum ai descrie această experiență din perspectiva autorului?

A fost o muncă enormă, ne-am dedicat tot timpul nostru liber și, într-adevăr, a fost o perioadă în care ne-a dominat viața. A fost o experiență interesantă, care a adus cu sine satisfacții considerabile: în primul rând din observațiile și contactele pe care le-am avut cu cititorii cărții de peste tot din lume și în al doilea rând din faptul că această carte este încă în vânzare de mai bine de 10 ani de la prima ediție publicată.

 1. Care este sfatul tău pentru cei care sunt începători în domeniul arhitecturii ? Cât de multă muncă se află în spatele acestui job?

Doamne, de unde încep? Cred că cele mai importante lucruri pe care oamenii trebuie să le știe se referă la studierea fundamentelor specializării lor și aceasta pentru că pregătirea academică solidă rămâne cu tine pentru întreaga carieră. Să fie pregătiți să continue să învețe, să se adapteze modului de viața, oricât de experimentați ar fi, să nu rămână blocați doar în domeniul din care fac parte. Continuați cu întrebări bune și cu înțelegerea valorii în contextul muncii tale. Și distreaza-te cu software-ul, eu încă o mai fac!

 1. Care sunt aspectele pe care inginerii de software le pot dobândi prin participarea la masterclass-ul susținut de tine?

Sper că le voi oferi participanților câteva tehnici practice, utile și de asemenea de lungă durată, pentru a face față și aplica în sisteme complexe. Scopul meu este ca oamenii să se întoarcă la locul de muncă cu lucruri pe care le pot utiliza imediat, precum și lucruri aplicabile pe termen îndelungat.

Despre Software Architecture Day

Organizat de Libero Events, evenimentul  Software Architecture Day este dedicat specialiștilor software architecture și este structurat ca un workshop intensiv, care aduce în același loc pasionți ai domeniului IT și specialiști internaționali.

software-architecture-day-iasiEN: Eoin Woods: “We encourage and support them to continue developing to be the best they can be at whatever they want to be!”

 Eoin Woods is speaker at Software Architecture Day Iasi. In the company he represents, Eoin deal of technical strategy and its publications targeted communities both research and industrial applications. He is also an active member of the community of software engineering in London and his main interests are software architecture, distributed systems and computer security. These issues are making Eoin an interesting presence with specialized know-how, according to the masterclass format he will sustain.

 1. First of all, thank you for chosing to join us as a speaker at Software Architecture Iași. Tell us more about you, how were the beginnings in this field, how did you develop yourself professionaly? What do you wish you’d known starting out as software architect?

Thank you for the invitation, I’m thrilled to be able to come to Iasi for the event and I’m very much looking forward to meeting everyone when I’m there.

I’ve been a software engineer for over 25 years now and I spent the first 10 years of my career in product engineering for Bull (transaction processing), Sybase (databases) and InterTrust (security) and then the next 10 years working in application and enterprise architecture in capital markets at UBS and BGI.

My professional development has always included being involved in the wider professional community via organisations like the IEEE, IASA and the BCS, communities of practice around particular topics, as well as traditional training and development within my firm.

The key thing I wish I’d known right at the start was how important it is to balance technical engineering skills with people and management skills.  I was lucky enough to have a great mentor early in my career who pointed out that to get anything done involves getting other people to help – which is management!  I’ve greatly benefited from remembering that advice on many occasions.

 1. At this time you are part of a company that visible progressed in matter of IT services in Europe. Which were the steps for Endava to become a world leader in the IT industry?

Endava was formed in 2000 and I have only been with the company since the start of 2015, so I have a relatively short perspective. Firstly, we treat our customers as individuals and focus all of our attention on their success and how we help create that success.  Secondly, we hire great people and we encourage and support them to continue developing to be the best they can be at whatever they want to be.  Thirdly, we have an innovative engineering culture that runs right through the company.  Sometimes this is obvious in our modern and leading edge projects, but even when we have a relatively old system to work on or a straightforward system engineering job to do, we always try to improve the situation and apply the best technologies and practices that we can.

 1. Do you know the IT industry from Romania? If so, how would you appreciate its evolution from the last years?

I think Romanian IT is a remarkable success story and it is now widely recognized as one of the best places in Europe and indeed the world, to develop high quality and innovative software.  You can see this from the companies who now operate from Romania including Amazon, Microsoft, Betfair and Adobe as well as Endava and other innovative software engineering leaders.  We are certainly very pleased with how our Romanian organization has developed and supported the growth of Endava.

 1. What are the trends in the field for 2017? On what do professionals focus in software architecture?

A theme I’m talking about a lot at present is that systems are “dissolving” by which I mean we came from the monolithic systems era to the point where distributed systems were common to the point today where systems are created from small pieces like microservices or serverless computing functions. So the architecture that used to be rigid and static is now dynamic and emergent.  This is a big challenge for us as architects and one we’re only starting to understand.  Other important trends are the importance of security to mainstream systems, the rise of big-data and analytics and the new trend of everything being Internet connected that we are calling Internet of Things.  All of these areas need a lot of architectural attention.

 1. Along with Nick Rozanski, you wrote Software System Architecture, with two editions so far. How would you describe this experience, from the writer’s perspective?

It was a tremendous amount of work all done in our own time, and it really dominated our lives for periods.  But it was a very good experience to work with Nick and we’ve gained a lot of satisfaction from the comments and contacts we have had from readers of the book all over the world and the fact that the book is still selling well 10 years after the first edition was published.

 1. What piece of advice would you give to a beginner in this field? How much work is behind all this job?

Gosh, where do you start? I think the important things to tell people are to study the fundamentals of their chosen specialisation early, because that solid academic grounding stays with you for your entire career.  Be prepared to keep learning and adapting how ever experienced you are, don’t get stuck in one narrow specialisation.  Keep on asking good questions and understanding the value and context of your work.  And keep having fun with software – I still do!

 1. What are some of the best insights that the attendees can have from your presentation?

I hope I’ll give the attendees some practical, useful and also long lasting techniques, practices and approaches for dealing with software architecture in complex systems.  I’m aiming for people to go back to work with things that they can start using immediately as well as things for the longer term.

About Software Architecture Day

Organized by Libero Events, Software Architecture day is an workshop designed software architects and it is structured as an intensive workshop, which reunites the the devotated to IT fild and international specialists.